محمدعلی دیبایی

Category Archives: database

SQL یا NoSQL، مسئله این است… – بخش دوم

SQL یا NoSQL، مسئله این است… مطالعه مختصری بر پایگاه داده هایNoSQL بخش دوم     غیر نرمالسازی (Demoralization)   یکی از حقه هایی که در دیتابیس های رابطه ای برای کاهش استفاده از JOIN میتواند بکار برد، ” غیر نرماسازی ” می باشد. مثلا در مثال قبل ، یک غیرنرمالسازی می تواند همان قسمتی […]

SQL یا NoSQL، مسئله این است… – بخش اول

  SQL یا NoSQL، مسئله این است… مطالعه مختصری بر پایگاه داده هایNoSQL بخش اول   چکیده : پایگاه داده های NoSQL نقش بسیار مهمی در استفاده از  ” داده های بزرگ ” (Big Data) برای ذخیره و بازیابی مقادیر این اطلاعات ایفا میکنند. سیستم های مدیریت پایگاه داده رابطه ای (Relational Database Management Systems)  […]